EKON-TEK 2021

21. Ulusal İktisat Kongresi
5-7 Kasım 2021

Hakkında


Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 5-7 Kasım 2021'de 21. Ulusal İktisat Kongresini (EKON-TEK 2021) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir'de birlikte düzenleyecektir. Kongre iktisadi konulardaki tüm teorik ve ampirik araştırmalara açıktır. Kongrenin amacı iktisat alanındaki araştırmacıları; fikir alışverişinde bulunmak, teorik ve uygulamalı araştırmalarda son sonuçları tartışmak ve gelecekteki ortak işbirlikleri için bir araştırma ağı oluşturmak için bir araya getirmektir. Kongre hibrit (yüz yüze ve çevrimiçi-canlı (Zoom vasıtası ile)) bir şekilde düzenlenecektir. Pandemi koşulları kongre tarihlerinde yüz yüze kongre düzenlenmesine izin vermezse, kongre çevrimiçi-canlı olarak düzenlenecektir

Başvuru


150 kelimeden az ve 250 kelimeden fazla olmayan bildiri özetinizi başvuru sistemini kullanarak gönderiniz. EKONTEK2021 kongresine sadece Türkçe bildiriler kabul edilmektedir. Özetler 2-3 JEL kodu ve anahtar kelimeleri içermelidir. Kongre iktisat ile ilgili teorik yada ampirik tüm araştırmalara açıktır. Bildirilerin kabul/reddi ile ilgili bildirim yazarlara 15 Eylül 2021 tarihinden önce yapılacaktır. Bir yazar kongreye en fazla iki bildiri sunabilir. Lütfen aşağıdaki linki kullanarak bildirinizi sununuz:

Bildirinizi sunmak için bu linke tıklayınız !!!

Online başvuru ile ilgili sorun yaşarsanız özetinizi tekkongre@outlook.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Davetli Konuşmacılar


Kurullar


Kongre Başkanları


 • Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektörü
 • Hasan Kazdağlı, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı


 • Bilim Kurulu

  • Bülent Açma, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Selim Çağatay, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
  • Elif Dağdemir, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Ahmet Kibar Çetin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
  • Fatma Doğruel, Marmara Üniversitesi, Türkiye
  • Ceyhun Elgin, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
  • Uğur Emek, Başkent Üniversitesi, Türkiye
  • Ozan Eruygur, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
  • Alpay Filiztekin, Sabancı Üniversitesi, Türkiye
  • Erol Kutlu, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Aykut Lenger, Ege Üniversitesi, Türkiye
  • Gülçin Özkan, King’s College London, İngiltere
  • Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
  • Yeşim Üçdoğruk Gürel, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
  • Mithat Üner, Atılım Üniversitesi, Türkiye
  • Hakan Yetkiner, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye
  • Jülide Yıldırım Öcal, TED Üniversitesi, Türkiye
  • Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi, Türkiye

  Program Kurulu

  • Aliye Atay, THK Üniversitesi, Türkiye
  • Uğur Aytun, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
  • Sıdıka Başçı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  • Dilek Çetin, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
  • Cem Dişbudak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
  • Oya Safinaz Erdoğdu, Ankara Üniversitesi, Türkiye
  • Ayfer Gedikli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  • Mustafa İsmihan, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
  • Ümit İzmen - Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye
  • Mubariz Hasanov, Okan Üniversitesi, Türkiye
  • Zeynep Karal Önder, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Alper Koç, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
  • Nezir Köse, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye
  • Sevilay Küçüksakarya, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Oytun Meçik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
  • Nesrin Özatac, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
  • Didem Pekkurnaz, Başkent Üniversitesi, Türkiye
  • Ünal Töngür - Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
  • Filiz Yeşilyurt, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

  Düzenleme Kurulu

  • Nilgün Çağlarırmak Uslu, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Suut Doğruel, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye
  • Murat Donduran, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
  • Alper Güzel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
  • Hasan Kazdağlı, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye
  • Yılmaz Kılıçaslan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Celal Küçüker, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye
  • Tolga Omay, Atılım Üniversitesi, Türkiye
  • Selami Sezgin, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Ayşen Sivrikaya, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

  Kongre Sekreterliği

  • Büşra Demirci, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye

  Basın-İletişim

  • M. Can Küçüker, Atılım Üniversitesi, Türkiye
  • Yasin Tosun, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye
  • Enes Can Uzunel, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye

  Önemli Tarihler


  • 15 Eylül 2021
   Özet başvuru için son tarih

  • 20 Eylül 2021
   Yazarlara kabul/ret'lerin bildirimi

  • 01 Ekim 2021
   Kayıt için son tarih

  • 15 Ekim 2021
   Tam metin bildirilerin gönderimi için son tarih (zorunlu değil)

  • 15 Ekim 2021
   Programın açıklanması

  Kayıt


  Tüm bildiri sunan yazarlar EKONTEK2021 Kongresi'ne kayıt olmalıdırlar. Kayıt için son tarih 01 Ekim 2021'dir. Kongre hibrid olduğundan, kayıt ücretleri katılım türüne göre farklılaşacaktır:

  • Çevrimiçi-canlı katılım (Zoom aracılığı ile): Kayıt ücreti 150TL'dir. Lisansüstü öğrenciler için kayıt ücreti 100TL'dir. Kayıt ücreti bildiri sunumu, oturumlara katılım ve katılım sertifikasını içermektedir.

  • Yüz-yüze katılım: Kayıt ücreti 400TL'dir. Lisansüstü öğrenciler için kayıt ücreti 300TL'dir. Kayıt ücreti bildiri sunumu, oturumlara katılım, katılım sertifikası, öğle yemekleri, çay-kahve araları, kongre gala yemeği ve kongre malzemelerini (Kongre CD'si, çanta, kağıt-kalem vb.) içermektedir.

  Kayıt ücreti konaklama ve seyahat giderlerini içermez

  EKONTEK2021 Kayıt Formu

  En İyi Bildiri Ödülü


  Türkiye Ekonomi Kurumu, kongrede sunulan en iyi bildiri yazarına 2.000TL en iyi bildiri ödülü verecektir.

  Ödüle başvurabilmek için;

  • Başvurucunun kongre tarihinde 40 yaşından küçük olması

  • 1 Eylül 2021 tarihinden önce tam metin bildiri ile başvurması gerekmektedir.

  En iyi bildiri ödülüne başvurmak için lütfen Türkçe yazılmış tam metninizi "EKONTEK2021 Ödül Başvurusu" konulu bir mail ile tekkongre@outlook.com adresine gönderiniz.

  Başarılar,

  Türkiye Ekonomi Kurumu

  Katılım Desteği


  Türkiye Ekonomi Kurumu, 20 lisansüstü öğrenciye katılım desteği (kayıt ücreti muafiyeti) sağlayacaktır. Katılım desteği çevrimiçi yada yüz-yüze katılımlar için verilebilir. Başvuru için, katılım destek talebinizi belirten bir maili öğrenci belgenizin bir kopyasını ekleyerek lütfen tekkongre@outlook.com adresine 1 Eylül 2021 tarihine kadar gönderiniz

  Yayın Olanakları


  EKONTEK2021 Kongresi'nde bildiri sunan yazarlar, bildirilerini aşağıdaki dergilerde yayınlama fırsatına sahiptirler:

  Çalışmalarını yukarıdaki dergilerde yayınlamak isteyen yazarlar, EKONTEK2021 Kongresi'nden sonra makalelerinin gözden geçirilmiş halini göndermelidir. Dergilerin herhangi bir makale yayınlama taahhüdü altında olmadığını belirtmek isteriz. Ancak, hızlandırılmış bir hakemlik süreci vaat ediyorlar. Makalenizi göndermek için son tarih 01 Aralık 2021'dir.